1 kolo - utorak 16.11.2021
649
MBA Kragujevac 
Sistem 2000 Smederevska Palankautorak, 16.11.2021 22:05
650
Foka Kragujevac 
Palanka 2021 Smed. Palankautorak, 16.11.2021 22:05
2 kolo - utorak 16.11.2021
651
Sistem 2000 Smederevska Palanka 
Palanka 2021 Smed. Palankautorak, 16.11.2021 22:05
652
MBA Kragujevac 
Foka Kragujevacutorak, 16.11.2021 22:05
3 kolo - utorak 16.11.2021
653
Foka Kragujevac 
Sistem 2000 Smederevska Palankautorak, 16.11.2021 22:05
654
Palanka 2021 Smed. Palanka 
MBA Kragujevacutorak, 16.11.2021 22:05